Disclaimer

De website van Campingkeuze.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat de informatie die op Campingkeuze.nl gepubliceerd wordt onvolledig c.q. onjuist is. Campingkeuze.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade die verband houdt met het gebruik van www.campingkeuze.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid de website van campingkeuzes te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die door middel van deze website is verkregen.
Campingkeuze.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s) in Campingkeuze.nl, noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. Indien de bezoeker van www.campingkeuze.nl via Campingkeuze.nl of via de website van een partner een overeenkomst afsluit waarop de ANVR Reisvoorwaarden of SGR garantieregeling van toepassing zijn, gelden uitsluitend deze voorwaarden.